Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII-168-2009 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Kamieńskiego.doc


Uchwała Nr XXVIII/168/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Kamieńskiego

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592; Dz. U., z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.); w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865,
Nr 154, poz. 958, Nr171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464,
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587, z 2008 r.
Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Kamieńskiego” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mariusz Wawrzyński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/168/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Kamieńskiego

W Polsce „Ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych”
z dnia 19 marca 1997 roku rozwiązała problemy związane z ekspozycją zawodową w przemyśle przetwórstwa surowca oraz zapobiegła dalszemu stosowaniu i gromadzeniu wyrobów zawierających azbest. Pozostały jednak problemy obecności w środowisku komunalnym ogromnych ilości wyrobów azbestowo-cementowych, które ulegając degradacji stanowią źródło ciągłej emisji włókien do powietrza. Włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje, zwykle po kilkunastu latach, pojawianie się pylicy azbestowej
i nowotworów złośliwych.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych
na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku jest wyrazem uznania przez nasz kraj standardów europejskich w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców i zanieczyszczenia środowiska. Zakłada on usunięcie do roku 2032 materiałów budowlanych zawierających azbest. Koordynowany przez Ministerstwo Gospodarki wymaga współpracy wielu instytucji, placówek naukowych, a także organów państwowych i samorządowych. Eliminacja azbestu z obszaru Polski pozostaje szczególnym wyzwaniem dla organów samorządowych bowiem oczyszczanie z azbestu, w tym na terenie Powiatu, musi się odbywać
w sposób kontrolowany, tak aby nie powodować zwiększania emisji włókien
do środowiska i związanego z tym zagrożenia zdrowia ludności.

Obiekty użyteczności publicznej administrowane przez jednostkę samorządu terytorialnego - jaką jest Powiat, zawierające wyroby azbestowe powinny być pod szczególnym nadzorem w zakresie bezpiecznego ich użytkowania i usuwania z nich materiałów niebezpiecznych.

W pierwszej kolejności dotyczy to m.in.: przedszkoli, szkół, obiektów sportowych i rekreacyjnych, gdzie wykorzystywane są regularnie pomieszczenia przez dzieci, młodzież, sportowców i inne osoby.

Przedmiotowy program ma na celu przedstawienie prawidłowego sposobu postępowania zarówno w przypadku firm typowanych na etapie ich wyboru dla realizacji usuwania wyrobów azbestowych, jak również przedstawienie sposobu prawidłowego postępowania w czasie oceny stanu technicznego pokrycia dachowego, elewacji, przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowania obiektu i osób przebywających w obiekcie do procesu usuwania wyrobów zawierających azbest, bezpośredniego usuwania elementów azbestowych oraz odbioru końcowego prac.

Dla usunięcia wyrobów zawierających azbest z własnych obiektów użyteczności publicznej - Powiat powinien opracować program jego usuwania. Głównym celem przyjęcia dokumentu jest edukacja w zakresie szkodliwości azbestu oraz możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe m.in. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z tym niezbędne jest przyjęcie przez Radę Powiatu w Kamieniu Pomorskim „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu Kamieńskiego”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 05-05-2009 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2009 11:19