Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII- 167-2009 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamieńskiego na 2009 rok.doc


Uchwała Nr XXVIII/167/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody na zadania własne w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 27 500 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 32 500 zł, w tym:

  1. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w § 75405 - Komendy powiatowe Policji, w § 6170 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 5 000 zł,

  2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 27 500, w tym:

    1. w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 7 500 zł,

    2. w § 4270 - Zakup usług remontowych - 20 000 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki na zadania własne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł.

§ 4. Zmienia się nazwę wieloletniego zadania inwestycyjnego „Przebudowa systemu cieplnego z wykorzystaniem energii odnawialnej (energii słonecznej) w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie k. Kamienia Pomorskiego" realizowanego w latach 2008-2009 o wartości ogólnej 228 864 zł na „Rozbudowa kotłowni gazowej o kolektory słoneczne dla potrzeb c.w.u. w budynku DPS Śniatowo 17 w Śniatowie” realizowanego w latach 2008-2010 o wartości ogólnej 379 344 zł. Różnicę w kwocie 150 480 zł planuje się zrealizować w roku 2010.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mariusz Wawrzyński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/167/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2009 rok

 1. Zwiększa się dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 27 500 zł z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za zniszczenia będące skutkiem zalania pomieszczeń gospodarczych oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Zwiększa się wydatki jednostki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

 2. Zwiększa się wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji o kwotę 5 000 zł na dofinansowanie zakupu urządzenia pomiarowego typu „wideorejestrator” na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

 3. Zmniejsza się wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 - Pozostała działalność o kwotę 5 000 zł, w związku z planowaną dzierżawą budynku przy ul. Kopernika 26. Dzierżawca wykona część planowanych remontów we własnym zakresie, w związku, z czym zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych.

 4. W związku ze zmianą zakresu planowanej inwestycji, zmienia się nazwę wieloletniego zadania inwestycyjnego „Przebudowa systemu cieplnego z wykorzystaniem energii odnawialnej (energii słonecznej) w obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie k. Kamienia Pomorskiego" realizowanego w latach 2008-2009 o wartości ogólnej 228 864 zł na „Rozbudowa kotłowni gazowej o kolektory słoneczne dla potrzeb c.w.u. w budynku DPS Śniatowo 17 w Śniatowie” realizowanego w latach 2008-2010 o wartości ogólnej 379 344 zł. Różnicę w kwocie 150 480 zł planuje się zrealizować w roku 2010.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 05-05-2009 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2009 10:52