Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV-160-2008 w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kamieńskiego. 2009-01-12 10:22
dokument uchwała Nr XXIV-159-2008 w spr zmiany uchwały Nr XX-114-2008 z dnia 27 marca 2008 r w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie na 2008 ro finansowanych z PFRON. 2009-01-12 10:12
dokument Uchwała Nr XXIV-157-2008 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok 2009-01-12 10:09
dokument Uchwała Nr XXIV-156-2008 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2008 rok.doc 2009-01-12 10:09
dokument Uchwała Nr XXIV-155-2008 w sparwie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2009 rok.doc 2009-01-12 10:08
dokument Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII-154-2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wraz ze sprzedażą prawa własności o budynku. 2009-01-12 10:04
dokument Uchwała Nr XXIII-153-2008 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiegio na 2008 rok. 2009-01-12 10:00
dokument Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII-152-2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-102-2007 Rady w Kamieniu z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego 2009-01-12 09:58
dokument Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011, Zadania inwestycyjne w 2008 roku załącznik do Uchwały Nr XXIII-152-2008.xls 2009-01-13 10:17
dokument uchwała Nr XXIV-158-2008 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 2009-01-12 10:11
dokument Budżet 2008 załączniki - zmiana wrzesień 2008-10-15 09:59
dokument Uchwała Nr XXII-151-2008 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.docx 2008-10-15 09:29
dokument Uchwała Nr XXII-150-2008 w.s wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku nr 16 położonych w Śniatowie Gmina Kamień Pomorski.doc 2008-10-15 09:28
dokument Uchwała Nr XXII-149-2008 w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego..doc 2008-10-15 09:27
dokument Uchwała Nr XXII-148-2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłtne nabycie na własność od ANR z zasobu WRSP działki w Recławiu Gmina Wolin..doc 2008-10-15 09:27
dokument Uchwała Nr XXII-147-2008 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżwiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.doc 2008-10-15 09:26
dokument Uchwała Nr XXII-146-2008 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomośc stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego.doc 2008-10-15 09:21
dokument Uchwała Nr XXII-145-2008 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.doc 2008-10-15 09:20
dokument Uchwała Nr XXII-144-2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-114-2008 Rady Powiatu z dnia 27-03-08 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 2008-10-15 09:19
dokument Uchwała Nr XXII-143-2008 w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego.doc 2008-10-15 09:18
dokument Uchwała Nr XXII-142-2008 w sprawie zmiany budżetuPowiatu Kamieńskiego na 2008 rok.doc 2008-10-15 09:17
dokument Uchwała Nr XXII-141-2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-102-2007 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r..doc 2008-10-15 09:17
dokument Uchwała Nr XXII-140-2008 w sprawie przyjęcia informacji zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za I półrocze 2008 roku.doc 2008-10-15 09:15
dokument Uchwała Nr XXI-139-2008 w sprawie skargi na działalność Starosty Kamieńskiego.doc 2008-06-23 13:43
dokument Uchwała Nr XXI-138-2008 Rady Powiatu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim do wkonania czynności zlecania podróży słuzbowych Przewodniczacemu Rady Powiatu.docx 2008-06-23 13:42
dokument Uchwała Nr XXI-137-2008 Rady Powiatu z dnia 12 czerwca 2008 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.doc 2008-06-23 13:41
dokument Uchwała Nr XXI-136-2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Kamień Pomorski w drodze darowizny nieruchomości położonej w Rzewnowie.doc 2008-06-23 13:41
dokument Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu ws wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości połozonej w m. Gogolice.pdf 2008-06-23 13:40
dokument Uchwała Nr XXI-135-2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Gogolice, gm. Wolin.doc 2008-06-23 13:39
dokument Uchwała Nr XXI-134-2008 Rady Powiatu wsprawie wyrażenia zgody Likwidatorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego na spisanie umowy dzierżawy.doc 2008-06-23 13:38
dokument Uchwała Nr XXI-133-2008 Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-38-206 rady powiatu w Kamieniu Pomorsim z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiat.DOC 2008-06-23 13:33
dokument Uchwała Nr XXI-132-2008 Rady Powiat z dnia 12 czerwca 2008 w sprawie zmiany planu przychodów i wydtków Powiaowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznu w 2008 r..doc 2008-06-23 13:32
dokument Uchwała Nr XXI-131-2008 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2008 rok.doc 2008-06-23 13:31
dokument Budżet 2008 załączniki - zmiana.xls 2008-06-23 13:30
dokument uchwała Nr XXI-130-2008 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIX-102-2007 Rady Poiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2007 rou w sprawie uchwalenia bdżetu Powiatu Kamieńskiego na 2008 rok.DOC 2008-06-19 12:55
dokument Uchwała Nr XX-129-2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.doc 2008-06-19 12:54
dokument Uchwała Nr XX-128-2008 w sprawie skargi na działalność Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych.doc 2008-06-19 12:53
dokument Uchwała Nr XX-127-2008 w sprawie skargi na działalność Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim.doc 2008-06-19 12:53
dokument Uchwała Nr XX-126-2008 w sprawie skargi na działalność Starosty Kamieńskiego.doc 2008-06-19 12:52
dokument Uchwała Nr XX-125-2008 w sprawie skargi na działalność Zarządu Powiatu.doc 2008-06-19 12:52
dokument Uchwała Nr XX-124-2008 w sprawie skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.doc 2008-06-19 12:51
dokument Uchwała Nr XX-123-2008 w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 2008-04-09 14:12
dokument Uchwała Nr XX-122-2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim za rok 2007 2008-04-09 14:11
dokument Uchwała Nr XX-121-2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Kamieński do przedsięwzięcia pt. ”Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim” 2008-04-09 14:10
dokument Uchwala Nr XX-120-2008 w sprawie zmiany uchwały Nr X-83-2003 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15.09.2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu 2008-04-09 14:10
dokument Uchwała Nr XX-119-2008 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Powiat Kamieński od odwołania darowizny 2008-04-09 14:08
dokument Uchwała Nr XX-118-2008 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim na 2008 rok 2008-04-09 14:08
dokument Uchwała Nr XX-117-2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta za rok 2007 2008-04-09 14:07
dokument Uchwała Nr XX-116-2008 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2008 2008-04-09 14:07
dokument Uchwała Nr XX-115-2008 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu 2008-04-09 14:06
dokument Uchwała Nr XX-114-2008 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2008 rok finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2008-04-09 14:05
dokument Uchwała Nr XX-113-2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-102-2007 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2008 rok 2008-04-09 14:05
dokument Uchwała Nr XX-112-2008 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2008 rok 2008-04-09 14:04
dokument Uchwała Nr XX-111-2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamieńskiego z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2007 rok 2008-04-09 14:03
dokument Uchwała Nr XX-110-2008 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kamieńskiego 2008-04-09 14:03
dokument Uchwała Nr XX-109-2008 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kamieńskiego 2008-04-09 14:02