Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr 13/36/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach do stosowania w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego. 2019-03-26 12:55
Uchwała Nr 13/35/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Powiatowy Oddział w Kamieniu Pomorskim majątku ruchowego będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego. 2019-03-26 12:54
Uchwała Nr 12/34/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Gminie Golczewo części działek położonych obrębie Kłodzino oraz Drzewica wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1033Z Kłodzino - Drzewica ? Kłęby. 2019-03-26 12:53
Uchwała Nr 12/33/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. 2019-03-26 12:52
Uchwała Nr 12/32/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do reprezentacji Powiatu Kamieńskiego w sprawach związanych z udzieleniem Powiatowi Kamieńskiemu dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Poddziałanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług publicznych świadczonych w interesie ogólnym. 2019-03-26 12:51
Uchwała Nr 12/31/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim na nieodpłatne przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach majątku ruchomego. 2019-03-26 12:48
Uchwała Nr 12/30/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu. 2019-03-26 12:47
Uchwała Nr 12/29/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na likwidację środków trwałych. 2019-03-26 12:45
Uchwała Nr 12/28/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Międzyzdroje. 2019-03-26 12:44
Uchwała Nr 12/27/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 107 w miejscowości Kamień Pomorski na odcinku od km 7+028 do km 8+256? . 2019-03-26 12:43
Uchwała Nr 12/26/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka-Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)?. 2019-03-26 12:42
Uchwała Nr 10/25/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kowalskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim do reprezentacji Powiatu Kamieńskiego w sprawach związanych z udzieleniem Powiatowi Kamieńskiemu dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 2019-03-26 12:40
Uchwała Nr 10/24/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. 2019-03-26 12:39
Uchwała Nr 9/23/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. 2019-02-11 09:17
Uchwała Nr 9/22/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Kamień Pomorski, Gmina Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych. 2019-02-11 09:16
Uchwała Nr 9/21/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Kamień Pomorski, Gmina Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych. 2019-02-11 09:15
Uchwała Nr 9/20/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 93/391/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska-Recław?. 2019-02-11 09:14
Uchwała Nr 9/19/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. 2019-02-11 09:12
Uchwała Nr 9/18/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do realizacji programu ?Zajęcia klubowe w WTZ ?. 2019-02-11 09:11
Uchwała Nr 9/17/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kamieński ? za rok 2018. 2019-02-11 09:10
Uchwała Nr 8/16/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego, w tym Starostwa Powiatowego oraz wysokości wpłat i dotacji z budżetu na rok 2019, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2019 rok oraz upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych. 2019-02-11 09:08