Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.28.2019.AB z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenia zamówienia na usługi społeczne pn. " Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31.12.2020 r.". 2020-06-05 11:13
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.27.2019 ADC z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or. 120.112.2019 ADC Starosty Kamieńskiego z dnia 26 listopada 2019 roku dotyczącego przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu na okres 3 lat, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2020-06-05 11:07
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.26.2019 ADC z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr Or. 120.15.2011 ADC Starosty Kamieńskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. określającego wysokość stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego. 2020-06-05 11:03
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskeigo Nr Or. 120.25.2019. ADC z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 120.16.2019. ADC Starosty Kamieńskiego z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-06-05 10:58
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.24.2019.AIJ z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu stały się własnością Powiatu Kamieńskiego. 2020-06-05 10:55
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.123.2019.AIJ z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności nabytych w drodze orzeczeń sądowych pojazdów i wskazania sposobu ich zagospodarowania. 2020-02-18 08:16
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.122.2019.ET z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad metody podzielonej płatności (ang. split payment) podatku VAT w Powiecie Kamieńskim. 2020-02-18 08:13
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.121.2019.JG z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-12-11 08:49
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.120.2019.JG z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-12-10 11:28
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.119.2019.JG z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-12-10 11:27
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.118.2019.JG z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-12-10 11:27
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.117.2019.JG z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-12-04 13:18
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.116.2019.JG z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-12-04 13:18
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.115.2019.JG z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-12-04 13:17
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.114.2019.JG z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-12-04 13:13
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.113.2019.ADC z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego na okres 5 lat, nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-11-27 15:54
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.112.2019.ADC z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu na okres 3 lat, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2019-11-27 15:51
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.111.2019.AM z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia godzin przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-11-27 15:48
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.110.2019.AM z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 2019-11-27 15:46
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.109.2019.AM z dnia 25 listopada w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Budownictw, Ochrony Środowisk, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-11-27 15:28
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.108.2019.AIJ z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.120.35.2013.AIJ Starosty Kamieńskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia procedur w sprawie postępowania z pojazdami usuniętymi na podstawie art. 130A ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym. 2019-11-27 15:44
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.107.2019.ADC z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na 5-letnią dzierżawę części nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. 2019-11-27 15:21
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.106.2019.ADC z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na 5-letnią dzierżawę części nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. 2019-11-27 15:20
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.105.2019.MS z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia postępowania prowdzonego na podstawie art.138o. ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsz niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 w związku z realizacją projektu"Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówk prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2019-11-27 15:15
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.104.2019.AM z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnika Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-11-27 15:08
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.103.2019.ADC z dnia 14 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2019-11-27 15:05
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.102.2019.MN z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2019-11-27 15:04
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.101.2019.ADC z dnia 3 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2019-11-27 15:02
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.100.2019.ADC z dnia 3 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2019-11-27 15:01
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.99.2019.ADC z dnia 3 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2019-11-27 15:00
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.98.2019.ADC z dnia 3 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2019-11-27 14:58
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.97.2019.ADC z dnia 1 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2019-11-27 14:53
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.96.2019.ET z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-11-27 14:43
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.95.2019.ADC z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na 5-letnia dzierżawę części nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. 2019-11-27 14:40
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.94.2019.MS z dnia 17 września w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na podstawie art.138o. ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art.138g ust.1 w związku z realizacją projektu "Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2019-11-27 14:37
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.93.2019.ADC z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej okresowej. 2019-11-27 14:30
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.92.2019.ET z dnia 10 wrzśnia 2019 roku w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjno - Likwidacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim na okres trzech lat, tj. od 2019 do 2021 roku. 2019-11-27 14:28
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.91.2019.ET z dnia 6 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na rok 2020. 2019-11-27 14:25
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.90.2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-11-27 14:23
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.89.2019.KG z dnia 5 września 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu wewnętrznego Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-11-27 13:53
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.88.2019.AM z dnia 2 września 2019 roku uchylające zarządzie w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 2019-11-27 13:51
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.87.2019.AM z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-11-27 13:50
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.86.2019.AM z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 2019-11-27 13:46
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.85.2019.ADC z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2019-11-27 13:40
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.84.2019.K.S. z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2019-11-27 13:37
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or/120.83.2019.MS z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2019-11-27 13:35
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.82.2019.ADC z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania na okres powyżej 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. 2019-11-27 13:34
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.81.2019.BK z dnia 2 sierpnia 2019 roku uchylające zarządzenie w sprawie zmiany instrukcji kancelaryjnej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-11-27 13:32
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.80.2019.MN z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2019-08-05 10:40
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.79.2019.JG z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa 2019-08-05 10:35
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.78.2019.ADC z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2019-08-05 10:34
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.77.2019.ADC z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2019-08-05 10:32
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.76.2019.AM z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim 2019-08-05 10:27
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.75.2019.AM z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim 2019-08-05 10:26
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.74.2019.AM z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim 2019-08-05 10:24
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.73.2019.DW. z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych 2019-08-05 10:23
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.72.2019.M.N. z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2019-07-26 10:13
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.71.2019.MSch z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-07-26 10:11
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.70.2019.ADC z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na 5-letnią dzierżawę części nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. 2019-07-26 10:01
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.69.2019.MSch z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-07-26 09:58
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.68.2019.JG z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-07-25 15:13
dokument Zarządzenie Starosty Powiatowym Nr Or.120.67.2019.MSch z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamieniu Pomorskim. 2019-07-25 15:11
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.66.2019.AM z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-07-25 15:08
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.65.2019.M.N z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania doraźnej do spraw zamówień publicznych. 2019-07-25 14:52
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.64.2019.OK z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2019-07-25 14:42
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.63.2019 .ADC z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-07-25 14:36
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.62.2019 .ADC z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres 10 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. 2019-07-25 14:35
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.61.2019.AM z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 2019-07-25 14:32
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.60.2019.OK z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2019-07-25 14:30
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.59.2019 .ADC z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-07-25 14:28
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.58.2019 .ADC z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-07-25 14:26
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.57.2019 .ADC z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-07-25 14:25
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.56.2019.JG z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-07-25 14:22
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.55.2019.OK z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2019-07-25 11:11
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or 120.54.2019.AM z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-07-25 11:09
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or 120.53.2019.AM z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-07-25 11:08
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.52.2019.AM z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - geodety w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-07-25 11:05
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.51.2019.AM z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-07-25 11:02
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.50.2019.JG z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu. 2019-07-25 10:58
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.49.2019 .ADC z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 14:23
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.48.2019 .ADC z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 14:22
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.47.2019 .ADC z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 14:22
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.46.2019 .ADC z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 14:21
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.45.2019 .ADC z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 14:20
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.44.2019 .ADC z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 14:20
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.43.2019 .ADC z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 14:19
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.42.2019.OK z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2019-05-28 14:17
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.41.2019 .ADC z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 14:14
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.40.2019 .ADC z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 13:03
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.39.2019 .ADC z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 13:02
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.38.2019.ADC z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzieżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżewienia. 2019-05-28 13:01
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.37.2019.ADC z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.120.16.2019.ADC Starosty Kamieńskiego z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2019-05-28 12:54
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.36.2019.AZ z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 120.2.2019 AZ Starosty Kamieńskiego z dnia 11 stycznia w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2019-05-28 12:51
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr OR.120.35.2019 .ADC z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 12:49
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr OR.120.34.2019 .ADC z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-28 12:48
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.33.2019.ADC z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzieżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżewienia. 2019-05-28 12:45
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.32.2019.JG z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2019-05-28 12:42
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.31.2019.ET z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-05-28 12:39
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego z dnia 29 marca 2019 roku Nr Or.120.30.2019.ADC w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na 9 -letnią dzierżawę zabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2019-05-22 11:22
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego z dnia 21 marca 2019 roku Nr Or.120.29.2019.JG w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej zabudowaną działkę nr 55/3 o powierzchni 0,4511 ha, położoną w obrębie Wisełka, gmina Wolin oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2019-05-22 11:20
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego z dnia 21 marca 2019 r. Nr Or.120.28.2019.KG w sprawie powołania komisji ds. przyznawania dopłaty do dokształcania nauczycieli powiatowych samorządowych jednostek oświatowych. 2019-05-22 11:16
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.27.2019.AG z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumenta w Kamieniu Pomorskim za rok 2018. 2019-05-22 11:14
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.26.2019.ADc z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres jednego roku, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-05-22 11:13
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.25.2019.AM z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.120.120.AM Starosty Kamieńskiego z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 2019-05-22 11:10
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.24.2019.JG z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-05-22 11:07
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.23.2019.MN z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2019-05-22 11:05
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.22.2019.MSch z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Pomorskim. 2019-03-04 13:38
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.21.2019.ADC z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 9 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządznia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-03-04 13:36
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.20.2019.AM z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-03-04 13:35
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.19.2019.ADC z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządznia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-03-04 13:33
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.18.2019.ADC z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządznia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-03-04 13:32
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.17.2019.ADC z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządznia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-03-04 13:30
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.16.2019.ADC z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2019-03-04 13:27
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.15.2019.MSch z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 120.3.2019 MSch Starosty Kamieńskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w 2019 roku. 2019-02-08 13:43
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.14.2019.ADC z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-02-08 13:41
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.13.2019.MSch z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. 2019-02-08 13:34
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.12.2019.ADC z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania na okres pow. 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. 2019-02-08 13:32
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.11.2019.ADC z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przenaczonej do wydzierżawienia. 2019-02-08 13:29
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.10.2019.ADC z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. 2019-02-08 13:26
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.9.2019.Ok z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2019-02-08 13:24
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.8.2019.OK z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. 2019-02-08 13:22
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.7.2019.MSch z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członkówPowiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Pomorskim. 2019-02-08 13:20
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.6.2019.AB z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.120.36.2015.MB w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamieniu Pomorskim. 2019-02-08 13:18
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.5.2019.BK z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie żałoby na terenie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańsk, Pawła Adamowicza. 2019-02-08 13:15
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.4.2019.MS z dnia 16 stycznia 2019 roku w prawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytań ofertowych w związku z realizacją projektu"Kamień w zmysłach", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20120. 2019-02-08 13:13
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.3.2019.MSch z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w 2019 roku. 2019-02-08 13:07
dokument Zarządzenie Nr Or.120.2.2019.AZ z dnia 11 stycznia2019 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-02-08 13:05
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.1.2019.AB z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.120.36.2015.MB w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamieniu Pomorskim. 2019-02-08 12:52