Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2019 rok

Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

pkt 1a - wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
pkt 2b - wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
pkt 19a - sieci : elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie większe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne, gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

Lp.

Znak sprawy

Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu
 

Data wpływu
zgłoszenia

Sposób
rozstrzygnięcia
i uwagi

1. Boś.6743.3.001.2019     14.01.2019

zgłoszenie na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1a

brak obowiązku publikowania na stronie BIP
Zgłoszenie wycofano w dniu 18.01.2019

2. Boś.6743.3.002.2019     15.03.2019

zgłoszenie na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1b

brak obowiązku publikowania na stronie BIP

3. Boś.6743.3.003.2019 Enea Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Międzyzdroje ul. Polna 65, 72-500 Międzyzdroje Rozbudowa sieci elektroenergetycznej n n 0,4 kV polegająca na 1) ułożeniu odcinka linii kablowej z istniejącego złącza kablowego ZK-3 na granicy dz. 857/29 (do wymiany na szafkę kablową SK), do projektowanego złącza kablowo pomiarowego ZKP przy granicy dz. 862. 2) ułożenie odcinka linii kablowej z istniejącego złącza kablowego ZK przy granicy dz. nr 91/6 do istniejącego złącza kablowego ZK przy dz. 857/2 (do wymiany na szafkę kablową SK). Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie dz. 752, 569/2, 857/27, 114/18, z wyłączeniem drogi wojewódzkiej tj. dz. 590/6 i 590/3 obręb Kołczewo 1 ul. Młyńska Leśna i Bałtycka KOB XXVI 12.04.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 6.05.2019 r.
4. Boś.6743.3.004.2019 Enea Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi 0,4 kV działki nr 757/3 obręb 0002 jednostka ewidencyjna miasto Dziwnów 757/36 obreb Międzywodzie jednostka ewidencyjna gmina Dziwnów 9.05.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 12.06.2019 r.
5. Boś.6743.3.005.2019 Cezariusz Rybicki Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przebudową dachu i wykonaniem facjat na działce nr 123/2, obr. 0021 Ciesław, jedn. ewid. gm. Świerzno, kat. I, kub. 561,05 m3 7.06.2019 wniesiono sprzeciw dnia 9.07.2019 r.
6. Boś.6743.3.006.2019 Agnieszka Obłokowska Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami działki nr 874, 874/62, 874/80, 874/111, 874/112, 874/113 obręb 0002 miasto Dziwnów 11.06.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 08.07.2019 r.
7. Boś.6743.3.007.2019 Anna Stachula i Zbigniew Wojna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 89/15 obręb 0024 Lubin jednostka ewidencyjna gmina Międzyzdroje KOB I kubatura 221,30 m3

13.06.2019

organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 03.07.2019 r.
8. Boś.6743.3.008.2019 Monika Wizner Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 850/21 obręb Międzywodzie jednostka ewidencyjna gmina Dziwnów KOB I kubatura 631 m3 05.07.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 23.08.2019 r.
9. Boś.6743.3.009.2019 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 o ciśnieniu do 0,5 MPa działka nr 267/2 obręb Wrzosowo jednostka ewidencyjna gmina Kamień Pomorski 18.07.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 05.08.2019 r.
10. Boś.6743.3.010.2019 Jakub Jarmołowicz, Oliwia Czubak Rozbudowa istniejących sieci wodnej i kanalizacyjnej w drodze ul. Chopina z przyłączami dla działki nr 6/5. Nr działek ewidencyjnych 6/5, 6/9, 85 obręb 0001 jednostka ewidencyjna miasto Kamień Pomorski KOB XXVI 26.07.2019 wniesiono sprzeciw dnia 04.09.2019 r.
11. Boś.6743.3.011.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dziwnowie Przebudowa i rozbudowa rurociągów wody surowej od studni głębinowych do stacji uzdatniania wody w Strzeżewie. Przebudowa i rozbudowa układu rurociągów wody surowej wraz z uzbrojeniem. Sieć nowych rurociągów wody surowej o średnicy dn 110 PE – dn 315 PE o długości 3640,0 m, remont istniejących 12 studni głębinowych na terenie ujęcia wody w Strzeżewie. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych: 3/2 obręb Łukęcin 1, działki nr 12/1, 12/2, 34/1, 73/3, 73/4, 129/1, 130, 131, 132 obręb Strzeżewo, działki nr 234, 236, 256/1, 257 obręb Wrzosowo, działka nr 76 obręb Strzeżewko, 1, 9, 10, 11, 20, 81/10 obręb Sulikowo 31.07.2019 wniesiono sprzeciw dnia 25.09.2019 r.
12. Boś.6743.3.012.2019 Małgorzata Szymańska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 7/18 w miejscowości Rekowo gmina Kamień Pomorski KOB I kubatura 781 m3 14.08.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 04.09.2019 r.
13. Boś.6743.3.013.2019 Enea Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Budowa elektroenergetycznej sieci oświetleniowej oraz rozbiórka istniejącej działki nr 18/2, 93/1, 104, 120/38, 131, 132, 138 obręb Wicko gmina Międzyzdroje

6.09.2019

organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 1.10.2019 r.
14. Boś.6743.3.014.2019 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 z dwoma przyłączami gazowymi dn 25 PE RC 100 SDR 11 o ciśnieniu do 0,5 MPa Łukęcin ul. Osiedle Bursztynowe działki nr 15/28, 19/6, 17/1, 539/1, 539/41 i 539/42 obręb Łukęcin 1 gmina Dziwnów 13.09.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 04.10.2019 r.
15. Boś.6743.3.015.2019 PHU BUDNEX Spółka z o.o. Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV działki nr 843/28, 843/70, 894/2 KOB XXVI 25.09.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 18.10.2019 r.
16. Boś.6743.3.016.2019 Jakub Jarmołowicz, Oliwia Czubak Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze ul. Chopina z przyłączami dla działki nr 6/5. Nr działek ewidencyjnych 6/5, 6/9, 85 obręb 0001 jednostka ewidencyjna miasto Kamień Pomorski KOB XXVI

29.10.2019

organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 21.11.2019 r.
17. Boś.6743.3.017.2019 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPA dn 125 PE w m. Rarwino działki nr 13, 3/3, 3/77, 3/13, 3/35 obręb 0020 Rarwino gmina Kamień Pomorski 29.10.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 21.11.2019 r.
18. Boś.6743.3.018.2019 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa dn 40PE w m. Stuchowo, działki nr 13/10 i 102 obręb 0017 Stuchowo jednostka ewidencyjna gmina Świerzno 29.10.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 21.11.2019 r.
19. Boś.6743.3.019.2019 Piotr Puchała Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami działki nr 874/124 i 874/62, 874/134, 874/93 przyłącza 874/71, 874/72, 874/73, 874/74, 874/75, 874/76, 874/77, 874/78, 874/79, 874/84, 874/85, 874/86, 874/87, 874/88, 874/89, 874/90, 874/91, 874/92, 874/114, 874/115, 874/116, 874/117, 874/118, 874/119, 874/120, 874/121, 874/122, 874/123, 874/125, 874/126, 874/127, 874/128, 874/129, 874/130, 874/131, 874/132, 874/133, 874/135, 874/136, obr. 0002 Dziwnów 29.10.2019 Zgłoszenie wycofano w dniu 15.11.2019 r.
20. Boś.6743.3.020.2019 Enea Operator Spółka z o.o. Budowa stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV działki nr 136, 165/1, 166 obręb 0020 Międzyzdroje 4.11.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 25.11.2019 r.
21. Boś.6743.3.021.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dziwnowie Przebudowa i rozbudowa rurociągów wody surowej od studni głębinowych do stacji uzdatniania wody w Strzeżewie. Przebudowa i rozbudowa układu rurociągów wody surowej wraz z uzbrojeniem. Sieć nowych rurociągów wody surowej o średnicy dn 110 PE – dn 315 PE o długości 3640,0 m.  Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych: 3/2 obręb Łukęcin 1, działki nr 12/1, 12/2, 34/1, 73/3, 73/4, 129/1, 130, 131, 132 obręb Strzeżewo, działki nr 234, 236, 256/1, 257 obręb Wrzosowo, działka nr 76 obręb Strzeżewko, 1, 9, 10, 11, 20, 81/10 obręb Sulikowo 7.11.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 25.11.2019 r.
22. Boś.6743.3.022.2019 Cezariusz Rybicki Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 123/2 obręb Ciesław gmina Świerzno KOB I kubatura 561,05 m3 22.11.2019

Zgłoszenie wycofano w dniu 13.12.2019 r.

23. Boś.6743.3.023.2019 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE 100 SDR 11 z dwoma przyłączami gazowymi dn 25 PE RC 100 SDR 11 o ciśnieniu do 0,5 MPa działka nr 332/9 i 332/5 obręb 0006 i 370/2 obręb 0005 jednostka ewidencyjna miasto Golczewo 29.11.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 21.12.2019 r.
24. Boś.6743.3.024.2019 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Budowa odcinka sieci gazociągu średniego cisnienia dn 40 PE 100 SDR 11 z przyłaczem gazowym dn 25 PE RC 100 SDR 11 o ciśnieniu do 0,5 MPa działki nr 184/33 i 184/25 Świerzno 13.12.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 04.01.2020 r.
25. Boś.6743.3.025.2019 Monika Orlon, Michał Orlon Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 227/59 Wrzosowo gmina Kamień Pomorski KOB I kubatura 1600 m3 13.12.2019 organ nie wniósł sprzeciwu
Wydano zaświadczenie w dniu 03.01.2020 r.
26. Boś.6743.3.026.2019 Mariusz Cieślik Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem Recław działki nr 193, 100, 103/2  obręb Recław jednostka ewidencyjna gmina Wolin 16.12.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 07.01.2020 r.
27. Boś.6743.3.027.2019 Danuta Wysocka Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 377 obręb 0001 Wrzosowo jednostka ewidencyjna gmina Kamień Pomorski KOB I kubatura 17.12.2019 Zgłoszenie wycofano dnia 24.12.2019 r.
28. Boś.6743.3.028.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) dn 63 PE w m. Dziwnów działka nr 538/1 obręb 0002 Dziwnów KOB XXVI 23.12.2019 organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 20.01.2020 r.
29. Boś.6743.3.029.2019 Gmina Dziwnów,
ul. Szosowa 5,
72-420 Dziwnów
Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej, Parkowej, Zwycięstwa i Puławskiej w miejscowości Międzywodzie w Gminie Dziwnów. W zakres opracowania wchodzą następujące elementy inwestycji: sieć kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej z rur: De 500 mm PV De 400 mm PVC De 315 mm PVC o całkowitej długości 973 mb wraz z grawitacyjnymi przyłączami do projektowanych wpustów ulicznych z rur De 200 mm PVC w ilości 18 szt, Podziemny betonowy zbiornik retencyjny wód opadowych o pojemności czynnej ok. 100 m3 i wymiarach w rzucie 6,4 m x 11,2 m wyposażony w urządzenia do podczyszczania wód opadowych w postaci wbudowanego osadnika piasku oraz separatora substancji ropopochodnych oraz dwie pompy zatapialne do opróżniania zawartości zbiornika, Odcinek instalacji wodnej do podlewania zieleni parkowej wodą ze zbiornika retencyjnego zakończonej podziemną komorą wykonaną na bazie prefabrykowanej studni kanalizacyjnej; w komorze zainstalowany zostanie zestaw hydrofobowy do utrzymywania wymaganego ciśnienia w instalacji do podlewania zieleni parkowej, Instalacja zasilenia elektroenergetycznego pomp wewnątrz zbiornika retencyjnego wód opadowych oraz zestawu hydrofobowego, Dojazd do zbiornika retencyjnego wód opadowych utwardzony kostką betonową drogową działki nr 84, 86, 95, 100, 106, 112, 123, 126, 138, 910/1, 910/2 obręb Międzywodzie gmina Dziwnów 23.12.2019 Zgłoszenie wycofano dnia 10.01.2020 r.
30.          
           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kiersztyn 17-01-2019 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Monika Kiersztyn 23-01-2020 14:07