herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kamieńskiego w 2019 roku