herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Uchwała XXXIII/222/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kamieńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.