herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego