herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.58.2018.AZ z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami, ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.