Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.133.2018.ADC z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybiebezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-02-12 08:40
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.132.2018.ADC z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybiebezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-02-12 08:39
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.131.2018.ADC z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybiebezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-02-12 08:38
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.130.2018.AB z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim wprowadzonego zarządzeniem Starosty Kamieńskiego ne Or.120.68.2014.Ab z dnia 20 listopada 2014 roku. 2019-02-12 08:36
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.129.2018.M.N. z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2019-02-12 08:33
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.28.1.2018.ET z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządznia Nr Or.120.38.2016.ET Starosty Kamieńskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2019-04-01 08:20
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.128.2018.ET z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie instrukcji sporządzenia Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne. 2019-02-12 08:32
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.127.2018.ADC z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2019-02-08 12:16
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.126.2018.OK z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2019-02-08 12:14
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.125.2015.ADC z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. 2019-02-08 12:10
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.124.2018.ADC z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. 2019-02-08 12:08
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.123.2018.AM z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 2018-11-28 14:07
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.122.2018.ADC z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-28 14:06
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.121.2018.KG z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.37.2018.KG z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przyznawania dopłaty do dokształcania nauczycieli powiatowych samorządowych jednostek oświatowych. 2018-11-28 14:04
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.120.2018.AM z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 2018-11-28 14:00
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.119.2018.AM z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu kamieńskiego. 2018-11-28 13:58
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.118.2018.PK z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o. ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art.138g ust. 1 w związku z realizacją projektu"Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-11-28 13:56
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.17.2018.OK z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zasobów nieruchomości Skarbu Państwa oraz oszacowania wartości kontrolowanych przez Starostę zasobów majątkowych. 2018-11-28 13:51
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.116.2018.ADC z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-28 13:49
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.115.2018.ADC z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. 2018-11-28 13:48
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.114.2018.ADC z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-28 13:47
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.113.2018.ADC z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-28 13:46
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.112.2018.Am z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawaczą w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-11-28 09:28
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.111.2018.AM z dnia 29 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-11-28 09:25
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.110.2018.MS z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstzrygnięcia ogłoszenia o usługach społecznych w związku z realizacją projektu"Kamień w zmysłach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-11-28 09:20
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.109.2018.ADC z dnia 22 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-28 09:17
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.108.2018.MS z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w związku z realizacją projektu" Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-11-28 08:36
dokument Zarządzenie Starsoty Kamieńskiego Nr Or.120.107.2018.ADC z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. 2018-11-28 08:32
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.106.2018.AM z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-11-28 08:31
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.105.2018.ADC z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.120.5.2018.ADC Starosty Kamieńskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kamieńskiego. 2018-11-28 08:28
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.104.2018.OK z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Wapnica, gmina Międzyzdroje, oznaczonej nr 144/3 o powierzchni 0,0744 ha. 2018-11-28 08:26
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.103.2018.OK z dnia 9 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciązenie prawem słżebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Wapnica, gmina Międzyzdroje, oznaczonej nr 144/3 o powierzchni 0,744 ha. 2018-11-28 08:23
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.102.2018.JG z dnia 28 września 2018 roku. 2018-11-28 08:21
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.101.2018.ET z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej okresowej. 2018-11-28 08:20
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.100.2018.ADC z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-27 15:02
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.99.2018.ADC z dnia 24 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. 2018-11-27 15:01
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.98.2018.AZ z dnia 14 września 2018 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Kamieniu pomorskim tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej powiatu. 2018-11-27 14:59
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.97.2018.AZ z dnia 14 września 2018 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze powiatu kamieńskiego podsystemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej powiatu. 2018-11-27 14:57
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.96.2018.JG z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu. 2018-11-27 14:54
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.95.2018.MS z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia ogłoszenia o usługach społecznych w związku z realizacją projektu "Kamień w zmysłach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-11-27 14:52
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.94.2018.ADC z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-27 14:48
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.93.2018.ADC z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-27 14:48
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.92.2018.ADC z dnia 3 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-27 14:47
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.91.2018.ADC z dnia 3 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-27 14:46
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.90.2018.ADC z dnia 3 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-27 14:35
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.89.2018.ADC z dnia 3 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-27 14:34
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.88.2018.ADC z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-27 14:33
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.87.2018.ADC z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-27 14:32
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.86.2018.ADC z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę , w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-11-27 14:31
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.85.2018.AM z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-11-06 16:00
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.84.2018.MS z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w związku z realizacją projektu "Kamień w zmysłach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-11-06 15:58
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.83.2018.MN z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2018-11-06 15:51
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.82.2018.ET z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. 2018-11-06 15:49
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.81.2018.ADC z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynku będących własnością Skarbu Państwa. 2018-11-06 15:48
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.80.2018.BK z dnia 13 sierpnia 2018 roku uchylając zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 2018-08-13 12:50
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.79.2018.MN z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2018-08-13 12:46
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.78.2018.ADC z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-08-13 12:38
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.77.2018.ADC z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-08-13 12:37
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.76.2018.ADC z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-08-13 12:36
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.75.2018.ADC z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-08-13 12:35
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.74.2018.ADC z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-08-13 12:29
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.73.2018.BK z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 2018-08-01 13:22
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.72.2018.MN z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2018-08-01 13:21
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.71.2018.JG z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej działkę nr 55/3 położoną w obrębie Wisełka, gmina Wolin oraz podania do publicznej wiadomości o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości. 2018-08-01 13:19
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.70.2018.JG z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu. 2018-08-01 13:14
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.69.2018.MN z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2018-08-01 13:12
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.68.2018 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-08-01 13:09
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.67.2018.ADC z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.120.5.2018.ADC Starosty Kamieńskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kamieńskiego. 2018-08-01 13:07
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.66.2018.MS z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu "Kamień w zmysłach", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-08-01 12:50
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.65.2018.ADC z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-08-01 12:40
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.64.2018.AM z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-06-18 14:02
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.63.2018.ADC z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 12 miesięcy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-06-18 14:00
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.62.2018.AM z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-06-18 13:57
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.61.2018.ADC z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-06-18 13:54
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.60.2018.ADC z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-06-18 13:52
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.59.2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony danych (IOD) w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-06-18 13:49
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.58.2018.AZ z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami, ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. 2018-06-18 13:48
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.57.2018.MSch z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim 2018-06-18 13:44
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.56.2018.AZ z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-06-18 13:42
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.55.2018.AM z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-06-18 13:40
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.54.2018.MN z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2018-06-18 13:37
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.53.2018.MSch z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i kiwidacji pieczęci i pieczątek służbowych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-04-27 12:11
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.52.2018.ADC z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres pow. 3 lat nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. 2018-04-25 07:47
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.51.2018.ADC z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżaw, w trybie bezprzetargowym, na okres do 10 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-04-13 12:56
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.50.2018.ADC z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-04-13 12:52
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.49.2018.ADC z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okre 10 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-04-13 12:50
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.48.2018.AM z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - starszego specjalisty w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowymw Kamieniu Pomorskim. 2018-04-13 12:47
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.47.2018.AM z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty w Wydziale geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-04-13 12:44
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.46.2018.MS z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostwę wyposażenia do Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w związku z realizacją projektu " Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-04-13 12:41
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.45.2018.MS z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o. ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g. ust. 1 w związku z realizacją projektu "Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, Priorytet VII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-04-13 12:34
dokument Zarządzenie starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.44.2018.ADC z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-04-13 11:08
dokument Zarządzenie Nr.Or.120.43.2018.MS z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu"Kamień w zmysłach", współfinasowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 2018-04-12 15:07
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.42.2018.ET z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.Or.120.15.2018.ET Starosty Kamieńskiego z dnia 29.01.2018 r. w sprawie określenia zasad budowy kont analitycznych do projektu "Kamień w zmysłach" 2018-04-12 15:02
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.41.2018.ET z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad budowy kont analitycznych do projektu "Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie" 2018-04-12 14:46
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.40.2018.AG z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamieniu Pomorskim za rok 2017. 2018-04-12 14:42
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.39.2018.AM z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-04-12 14:40
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.38.2018.MS z dnia 19 marca 2018 roku w prawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostwę wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w związku z realizacją projektu "Kamień w zmysłach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-04-12 14:37
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.37.2018.KG z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds.przyznawania dopłaty do dokształcania nauczycieli powiatowych samorządowych jednostek oświatowych. 2018-04-12 14:27
dokument Zarządzenie Straosty Kamieńskigo Nr Or.120.36.2018.KS z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych. 2018-04-12 14:25
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.35.2018.KS z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych. 2018-04-12 14:23
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.34.2018.ADC z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trycie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości i przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-03-13 14:16
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.33.2018.ADC z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trycie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości i przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-03-13 14:15
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.32.2018.ADC z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trycie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości i przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-03-13 14:13
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.31.2018.ADC z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trycie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości i przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-03-13 14:12
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.30.2018.ADC z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trycie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości i przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-03-13 14:10
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.29.2018.ADC z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trycie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości i przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-03-13 14:09
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.28.2018.ADC z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trycie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości i przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-03-13 14:08
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.27.2018.ADC z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trycie bezprzetargowym, na okres do 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości i przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-03-13 14:03
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.26.2018.AM z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-03-13 13:59
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.25.2018.AM z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-02-28 09:22
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.24.2018.AM z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Wydziale Finansowym w Starostwie powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-02-28 09:19
dokument Zarządzenie Starosry Kamieńskiego Nr Or.120.23.2018.MSch z dnia 20 lutego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego. 2018-02-28 09:17
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.22.2018.ADC z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na 5-letnią dzierżawę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa. 2018-02-28 09:15
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.21.2018.MS z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia ogłoszenia o usługach społecznych w związku z realizacją projektu "Kamień w zmysłach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-02-28 09:12
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.20.2018.MS z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu "Kamień w zmysłach". współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnbego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-02-27 15:12
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.19.2018.JG z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej działki nr 268/9 w obrębie 4 Wolin, gmina Wolin oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2018-02-27 15:03
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.18.2018.ADC z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprztargowym, na okres do 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu państwa oraz sporządzania i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-02-27 14:41
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or 120.17.2018.AB z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. 2018-02-27 14:38
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.16.2018.AM z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2018-02-27 14:35
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.15.2018.ET z dnia 29.01.2018 r. w sprawie określenia zasad budowy kont analitycznych do projektu "Kamień w zmysłach" 2018-02-27 14:31
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.14.2018.ADC z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, na rzecz dotychczasowgo dzierżawcy na okres 5 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-02-01 09:58
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.13.2018.ADC z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-02-01 09:55
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.12.2018.ADC z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, na rzecz dotychczasowgo dzierżawcy, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzania i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-02-01 09:49
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.11.2018.MS z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytań ofertowych w związku z realizacją projektu "Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształecenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-02-01 09:44
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.10.2018.MS z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia ogłoszenia o usługach społecznych w związku z realizacją projektu"Kamień w zmysłach" współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Prirytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcia szkół i placówek prowadzących kształecenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-02-01 09:33
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or 120.9.2018.ADC z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym, na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-02-01 09:27
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.8.2018.ADC z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-02-01 09:25
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.7.2018.ADC z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-02-01 09:22
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.6.2018.MSch z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w 2018 roku. 2018-02-01 09:19
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.5.2018.ADC z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kamieńskiego. 2018-02-01 09:17
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.4.2018.ADC z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 3 lat nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. 2018-01-10 13:51
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.3.2018.ADC z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-01-10 13:39
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.2.2018.ADC z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2018-01-10 13:35
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.1.2018.MS z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytań ofertowych w związku z realizacją projektu "Kamień w zamysłach", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Prorytet VIII Edukacja , Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 2018-01-10 13:32