herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi o znaczeniu lokalnym Etap I na terenie działek nr 10, 7/3, 163/4, 7/8, 7/9, obręb 16 miasto Międzyzdroje 2018-10-05 10:33
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego, znak: Gm.6821.2.20148.ADC z 01.10.2018r. o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym -działka nr 89, obręb Ostromice, gmina Wolin. 2018-10-04 07:44
Obwieszczenie z 11 września 2018r., znak: Gm.6821.6.2018.ADC o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, ozn. nr geod. 15 o pow. 0,4860 ha, obręb Wicko, gm. Międzyzdroje do jej udostępnienia w celu realizacji prac związanych z remontem gazociągu DN300 relacji Wolin-Świnoujście w ramach zadania pn. "Remont gazociągu DN300 Wolin-Świnoujście". 2018-09-11 13:59
Zawiadomienie Starosty Kamieńskiego z 03.09.2018r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 89, obręb Ostromice, gmina Wolin. 2018-09-03 10:22
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II i odc. ul. Jedności Narodowej w Golczewie 2018-07-30 08:14
Informacja Starosty Kamieńskiego z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kukułowo i Górki w gminie Kamień Pomorski oraz obrębów Kodrąb i Troszyn w gminie Wolin. 2018-07-17 09:22
O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Kamieńskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (działka nr 89, obr. Ostromice, gm. Wolin). 2018-06-28 09:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz szkód powstałych w wyniku jej zajęcia - działka Skarbu Państwa nr 331/3 obręb Skoszewo. 2018-05-24 14:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz szkód powstałych w wyniku jej zajęcia dla działki 12/2, obrę Wiejkowo, gm. Wolin. 2018-05-24 14:50
Decyzja z dnia 04 maja 2018r. o zamiarze zamknięcia sprawy Gm.683.1.2017/2018. OK. i wydania decyzji. 2018-05-04 09:18
Zawiadomienie z dnia 27 kwiecień 2018 roku o ustaleniu odszkodowania. 2018-04-27 14:08
Zawiadomienia z dnia 05 kwietnia 2018r. o zamiarze zamknięcia sprawy Gm.683.1.2017/2018. OK. i wydania decyzji. 2018-04-05 13:18
Zawiadomienie o wsczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w związku z czasowym zajęciem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2018-04-04 13:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w związku z czasowym zajęciem nieruchomości działka nr 12/2, obręb Wiejkowo, gmina Wolin. 2018-03-15 12:59
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z 5 lutego 2018r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o udzielenie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości, cz.dz. 49/5 obr. Recław, gmina Wolin. 2018-02-05 08:40
Zawiadomienie Starosty Kamieńskiego z 10.01.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części działki nr 49/5, obr. Recław, gmina Wolin. 2018-01-10 12:33