Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok

Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

pkt 1a - wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
pkt 2b - wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
pkt 19a - sieci : elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie większe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne;

Lp.

Znak sprawy

Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu
 

Data wpływu
zgłoszenia

Sposób
rozstrzygnięcia
i uwagi

1. Boś.6743.3.001.2018 Enea Operator Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działkach nr 46/1, 46/6, 46/7, 46/10, 46/11, 47,49, 52/1,67 obręb Radawka gmina Kamień Pomorski 3.01.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 25.01.2018 r.
2. Boś.6743.3.002.2018

Lidl Sp. z o.o., Sp. k., ul.
Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne

Budowa urządzenia infrastruktury technicznej - stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV i przyłącza - kabla SN do zasilenia projektowanego
budynku handlowego na działkach nr 63/5 i 63/6 obręb 0006 Kamień Pomorski jednostka ewidencyjna miasto Kamień Pomorski
22.01.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 29.01.2018 r.
3. Boś.6740.3.003.2018 Enea Operator Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działkach nr 177/1, 891/1, 891/11 obręb Kołczewo 1 jednostka ewidencyjna gmina Wolin 25.01.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 15.03.2018 r..
4. Boś.6743.3.004.2018

Tembrest Spółka z o.o. Sp. K.
ul. Gąsawska 2, 61-038 Poznań

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 198/1 obręb Zastań gmina Wolin KOB I kubatura 754,30 m3 31.01.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 27.02.2018 r.
5. Boś.6743.3.005.2018 Łukasz Nowik Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 116/27 obręb Radawka jednostka ewidencyjna gmina Kamień Pomorski KOB I kubatura 605 m3 20.02.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 13.03.2018 r.
6. Boś.6743.3.006.2018 Andrzej Piechota Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 874/22 obręb 0001 Międzywodzie jednostka ewidencyjna gmina Dziwnów KOB I kubatura 894,04 m3 13.03.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 04.04.2018 r.
7. Boś.6743.3.007.2018 Enea Operator Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działce nr 753/4 obręb Międzywodzie jednostka ewidencyjna gmina Dziwnów 15.03.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 28.03.2018 r.
8. Boś.6743.3.008.2018 Anna Stachula Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 85/15 obręb Lubin jednostka ewidencyjna gmina Międzyzdroje KOB I kubatura 188 m3 22.03.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 13.04.2018 r.
9. Boś.6743.3.009.2018 Wiesław Żelek Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 286/1, 286/6, 286/10, 281, 269/1, 285/1 obręb 7 miasto Kamień Pomorski KOB XXVI 18.04.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 09.05.2018 r.
10.

Boś.6743.3.010.2018

Edmund Kostrzewski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 222/6 Wisełka gmina Wolin KOB I kubatura 1625 m3 23.04.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 14.05.2018 r.
11. Boś.6743.3.011.2018 Enea Operator Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Budowa elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4 kV w celu zasilenia w energie elektryczna działek rekreacyjnych w miejscowości Zastań działki nr 30, 195/20, 195/38, 195/99, 202 obręb Zastań jednostka ewidencyjna gmina Wolin KOB XXVI 25.04.2018

Wycofanie zgłoszenia 16.05.2018 r.

12. Boś.6743.3.012.2018 Enea Operator Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Budowa elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4 kV w celu zasilenia w energie elektryczna działek rekreacyjnych w miejscowości Zastań działki nr 195/20, 195/38, 202 obręb Zastań jednostka ewidencyjna gmina Wolin KOB XXVI 25.04.2018 Wniesiono sprzeciw 18.05.2018 r.
13. Boś.6743.3.013.2018 Enea Operator Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działkach nr 176/6 obręb 6, 269/1, 281, 286/1, 286/6, 286/10 obręb 7 jednostka ewidencyjna miasto Kamień Pomorski KOB XXVI 23.05.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 29.06.2018 r.
14. Boś.6743.3.014.2018 Enea Operator Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Budowa elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4 kV w celu zasilenia w energie elektryczna działek rekreacyjnych w miejscowości Zastań działki nr 195/20, 195/38, 202 obręb Zastań jednostka ewidencyjna gmina Wolin KOB XXVI 25.05.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 15.06.2018 r.
15. Boś.6743.3.015.2018 Enea Operator Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Budowa elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4 kV w celu zasilenia w energie elektryczna działek rekreacyjnych w miejscowości Zastań działki nr 30, 195/38, 195/99, 202 obręb Zastań jednostka ewidencyjna gmina Wolin KOB XXVI 25.05.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 15.06.2018 r.
16. Boś.6743.3.016.2018 Enea Operator Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Budowa elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4 kV w celu zasilenia w energie elektryczna działek rekreacyjnych w miejscowości Zastań działki nr 195/20, 195/38, 202 obręb Zastań jednostka ewidencyjna gmina Wolin KOB XXVI 11.06.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 02.07.2018 r.
17. Boś.6743.3.017.2018 Wiktor Wołodkiewicz Odbudowa budynku – dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Dziwnej 15 w Dziwnowie działka nr 854/11 obręb Dziwnów KOB I

02.07.2018

Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 24.07.2018 r.
18. Boś.6743.3.018.2018 Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w działkach nr 237, 54/6, 225/1 obręb Wapnica, jednostka ewidencyjna gmina Międzyzdroje KOB XXVI 19.07.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu wydano zaświadczenie 24.07.2018 r.
19. Boś.6743.3.019.2018     24.08.2018

zgłoszneie na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2b

brak obowiązku publikowania na stronie BIP

20. Boś.6743.3.020.2018 Enea Operator Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na działkach nr 427/3, 505, 584/6, 584/7, 584/8, 584/14, 584/15, 601, 605 obręb 21 jednostka ewidencyjna miasto Międzyzdroje 31.08.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu wydano zaświadczenie 05.09.2018 r.
21. Boś.6743.3.021.2018 Piotr Zinkiewicz Budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego działki nr 46/7, 45/1, 46/4 obręb Kodrąbek gmina Wolin 27.09.2018 Zgłoszenie wycofano
02.10.2018 r.
22. Boś.6743.3.022.2018 Enea Operator Spółka z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Budowa elektroenergetycznej Linii Kablowej nn – 0,4kV na działkach nr 19/16, 19/15, 19/24, 17/1, 15/10, 15/9, 15/40 obręb Łukęcin 1 gm. Dziwów 8.11.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 29.11.2018 r.
23. Boś.6743.3.023.2018 Sławomir Szreder Budowa sieci wodociągowej z przyłączami działka nr 874/62, 874/47, 874/48, 874/49, 874/50, 874/51, 874/52, 874/53, 874/63, 874/64, 874/65, 874/66, 874/67, 874/68, 874/69, 874/70, 874/71 obręb 0002 Dziwnów 15.11.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu wydano zaświadczenie 07.12.2018 r.
24. Boś.6743.3.024.2018 Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej dla potrzeb projektowanej rozdzielni 220 kV na dz. 248/2, 261/11 obręb Recław w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji 110kV Recław o rozdzielnie 220 kV” 17.12.2018 Organ nie wniósł sprzeciwu wydano zaświadczenie 08.01.2019 r.
25.          
26.          
27.          
28.          
29.          
30.          
           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kiersztyn 05-01-2018 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Kiersztyn 17-01-2019 09:06