Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 130/521/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Kamień Pomorski dotyczącej zaliczenia działek położonych w obrębie 2 m. Kamień Pomorski do kategorii drogi gminnej ? ulicy Stanisława Moniuszki oraz ustalenia jej przebiegu. 2018-01-17 09:17
dokument Uchwała Nr 130/520/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Przebudowa mostu nad rzeką Wołczą w m. Mechowo w ciągu drogi powiatowej nr 1032Z? obejmująca rozbudowę drogi powiatowej. 2018-01-17 09:16
dokument Uchwała Nr 130/519/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na użyczenie części działek nr 62, 160,98 położonych w Zagórze, Gmina Wolin oraz w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 2018-01-17 09:15
dokument Uchwała Nr 130/518/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na użyczenie części działek nr 47 oraz 70/4 położonych w obrębie 3 m. Wolin, Gmina Wolin oraz w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczony do użyczenia. 2018-01-17 09:12
dokument Uchwała Nr 130/517/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy. 2018-01-17 09:10
dokument Uchwała Nr 130/516/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu. 2018-01-17 09:09
dokument Uchwała Nr 130/515/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2017 rokuw sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach na likwidację środka trwałego. 2018-01-17 09:11
dokument Uchwała Nr 130/514/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie na likwidację niskocennych składników majątkowych objętych ewidencją ilościową. 2018-01-17 09:04
dokument Uchwała Nr 130/513/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu pn. ?Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 , Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 2018-01-17 09:03
dokument Uchwała Nr 130/512/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2018-01-17 09:01
dokument Uchwała Nr 129/511/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2018-01-17 09:00
dokument Uchwała Nr 129/510/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2018-01-17 08:58
dokument Uchwała Nr 128/509/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kłębach, Gmina Golczewo, przeznaczonej do zbycia w formie zamiany. 2017-12-22 12:58
dokument Uchwała Nr 128/508/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej pozbawienia kategorii części drogi publicznej ? ulicy Szczecińskiej, Gmina Kamień Pomorski poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 2017-12-22 12:54
dokument Uchwała Nr 128/507/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na likwidację środka trwałego. 2017-12-22 12:51
dokument Uchwała Nr 128/506/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie na likwidację środka trwałego. 2017-12-22 12:49
dokument Uchwała Nr 128/505/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu. 2017-12-22 12:47
dokument Uchwała Nr 128/504/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2017 roku w w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2017-12-22 12:45
dokument Uchwała Nr 128/503/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2017 roku w w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-12-22 12:44
dokument Uchwała Nr 127/502/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 117/462/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatrudnienia Pana Zbigniewa Chochołowskiego na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 2017-12-22 12:41
dokument Uchwała Nr 127/501/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. ?Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego?. 2017-12-22 12:38
dokument Uchwała Nr 127/500/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-12-22 12:37
dokument Uchwała Nr 127/499/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-12-22 12:35
dokument Uchwała Nr 125/498/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. ?Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego?. 2017-12-22 12:34
dokument Uchwała Nr 125/497/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na użyczenie części działki nr 79 położonej w obrębie 3 miasta Wolin, Gmina Wolin oraz w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. 2017-12-22 12:33
dokument Uchwała Nr 125/496/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego. 2017-12-22 12:32
dokument Uchwała Nr 125/495/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-12-22 12:30
dokument Uchwała Nr 124/494/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Kamień Pomorski dotyczącej zaliczenia drogi położnej w obrębie Jarszewo, Gmina Kamień Pomorski do kategorii drogi gminnej. 2017-11-28 14:48
dokument Uchwała Nr 124/493/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji Gminy Międzyzdroje dotyczącej zaliczenia drogi na odcinku Wicko - Wapnica - Lubin do kategorii drogi gminnej. 2017-11-28 14:47
dokument Uchwała Nr 124/492/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu. 2017-11-28 14:44
dokument Uchwała Nr 124/491/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu. 2017-11-28 14:43
dokument Uchwała Nr 124/490/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Kamień Pomorski zgody na użyczenie części działki nr 147/1 położonej w Rzewnowie Gmina Kamień Pomorski. 2017-11-28 14:42
dokument uchwała 124/489/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie rozłożenia na raty pozostałej do spłaty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadających od dłużnika. 2017-11-28 14:40
dokument Uchwała Nr 124/488/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-11-28 14:39
dokument Uchwała Nr 123/487/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego o nazwie ?Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego?. 2017-11-28 14:38
dokument Uchwała Nr 123/486/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-11-28 14:36
dokument Uchwała Nr 122/485/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/384/2017 Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wysokości udzielanej w 2017 roku dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, działających na terenie powiatu kamieńskiego. 2017-11-06 11:39
dokument Uchwała Nr 122/484/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 pażdziernika 2017 roku w W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 2017-11-06 11:37
dokument Uchwała Nr 122/483/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu. 2017-11-06 11:36
dokument Uchwała Nr 122/482/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/437/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położnej w Wolinie przy ul. Polnej, Gmina Wolin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-11-06 11:35
dokument Uchwała Nr 122/481/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-11-06 11:33
dokument Uchwała Nr 121/480/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-11-06 10:50
dokument Uchwała Nr 119/479/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2017 roku sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamińskiego położonej w Wolinie, Gmina Wolin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-11-06 10:46
dokument Uchwała Nr 119/478/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2017 roku sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własności Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy. 2017-11-06 10:47
dokument Uchwała Nr 119/477/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-11-06 10:40
dokument Uchwała Nr 118/476/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II i odc. Ulicy Jedności Narodowej w Golczewie, łączących drogę wojewódzką nr 106 ze skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 106 i nr 108?. 2017-11-06 10:37
dokument Uchwała Nr 118/475/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Warnowie, Gmina Wolin, przeznaczonej do zbycia w formie zamiany. 2017-11-06 10:31
dokument Uchwała Nr 118/474/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2017-11-06 10:30
dokument Uchwała Nr 118/473/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 października 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-11-06 10:29
dokument Uchwała Nr 117/472/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego będącego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. 2017-10-23 09:41
dokument Uchwała Nr 117/471/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozłożenia na raty pozostałych do spłaty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadających od dłużnika Ireny J. 2017-10-23 09:40
dokument Uchwała Nr 117/470/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Nowoprojektowanej 1, gmina Kamień Pomorski. 2017-10-23 09:38
dokument Uchwała Nr 117/469/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia czwartych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Nowoprojektowanej 1, gmina Kamień Pomorski. 2017-10-23 09:37
dokument Uchwała Nr 117/468/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/335/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych. 2017-10-23 09:36
dokument Uchwała Nr 117/467/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących negocjowania, zawierania i podpisywania umów cywilnoprawnych w imieniu Powiatu Kamieńskiego w zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 2017-10-23 09:35
dokument Uchwała Nr 117/466/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do wydawania skierowań i składania oświadczeń woli w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego. 2017-10-23 09:34
dokument Uchwała Nr 117/465/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do zawierania porozumień w sprawach dotyczących umieszczania dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie, z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. 2017-10-23 09:33
dokument Uchwała Nr 117/464/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do zawierania porozumień z gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. 2017-10-23 09:32
dokument Uchwała Nr 117/463/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do realizacji programu ?Aktywny samorząd?. 2017-10-23 09:31
dokument Uchwała Nr 117/462/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zatrudnienia Pana Zbigniewa Chochołowskiego na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 2017-10-23 09:29
dokument Uchwała Nr 117/461/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-10-23 09:28
dokument Uchwała Nr 117/460/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-10-23 09:26
dokument Uchwała Nr 116/459/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/384/2017 Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2017 roku sprawie wysokości udzielanej w 2017 roku dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, działających na terenie powiatu kamieńskiego. 2017-10-04 13:05
dokument Uchwała Nr 116/458/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/218/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kowalskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim do reprezentacji Powiatu Kamieńskiego w sprawach związanych z udzieleniem Powiatowi Kamieńskiemu dofinansowania na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020. 2017-10-04 13:06
dokument Uchwała Nr 116/457/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. 2017-10-04 13:03
dokument Uchwała Nr 116/456/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisełce na likwidację środka trwałego. 2017-10-04 13:02
dokument Uchwała Nr 116/455/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działek położonych w obrębie Warnowo, gmina Wolin z przeznaczeniem na regulację przebiegu drogi powiatowej nr 1008Z Warnowo ? Domysłów ? Łuskowo. 2017-10-04 13:00
dokument Uchwała Nr 116/454/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji ?Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018?. 2017-10-04 12:59
dokument Uchwała Nr 116/453/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-10-04 12:58
dokument Uchwała Nr 115/452/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mirosławie Pyzik ? Marciniak do podejmowania czynności wynikających z przepisów podatkowych, w tym w szczególności z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. 2017-10-04 12:56
dokument Uchwała Nr 115/451/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. 2017-10-04 12:55
dokument Uchwała Nr 115/450/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego. 2017-10-04 12:54
dokument Uchwała Nr 114/449/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii do zaprojektowania czterech wariantów drogi ekspresowej S-3 na terenie powiatu kamieńskiego. 2017-10-04 12:52
dokument Uchwała Nr 114/448/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 4184Z na ternie m. Wojcieszyn i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. 2017-10-04 12:51
dokument Uchwała Nr 114/447/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy. 2017-10-04 12:50
dokument Uchwała Nr 114/446/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Chominie, Gmina Świerzno, przeznaczonej do dzierżawy. 2017-10-04 12:48
dokument Uchwała Nr 114/445/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kamieniu Pomorskim informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2017 roku. 2017-10-04 12:47
dokument Uchwała Nr 114/444/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego. 2017-10-04 12:46
dokument Uchwała Nr 113/443/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2017-08-22 14:09
dokument Uchwała Nr 113/442/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Kamień Pomorski zgody na dysponowanie nieruchomością wchodzącą w skład drogi powiatowej nr 1045Z Wrzosowo-Radawka 2017-08-22 14:07
dokument Uchwała Nr 113/441/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia trzecich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Nowoprojektowanej 1, gmina Kamień Pomorski 2017-08-22 14:05
dokument Uchwała Nr 112/440/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-22 14:03
dokument Uchwała Nr 112/439/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Matysowi - Wicestaroście Kamieńskiemu do podejmowania czynności wynikających z przepisów podatkowych, w tym w szczególności z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2017-08-22 14:00
dokument Uchwała Nr 112/438/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Matysowi - Wicestaroście Kamieńskiemu do podejmowania wszelkich czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2017-08-22 13:58
dokument Uchwała Nr 112/437/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Wolinie, przy ul. Polnej Gmina Wolin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-08-22 13:55
dokument Uchwała Nr 112/436/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok 2017-08-22 13:53
dokument Uchwała Nr 111/435/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok 2017-08-22 13:52
dokument Uchwała Nr 110/434/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i realizacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2017-08-02 13:38
dokument Uchwała Nr 109/433/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok 2017-08-02 13:37
dokument Uchwała Nr 108/432/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2017-08-02 13:35
dokument Uchwała Nr 108/431/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 96/397/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2017-08-02 13:33
dokument Uchwała Nr 107/430/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok 2017-08-02 13:30
dokument Uchwała Nr 106/429/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizację poarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2017-07-19 09:57
dokument Uchwała 106/428/2017 Zarządu Powiatu w kamieniu Pomorskim z dnia 6 lipca w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminny w zakresie:1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 2017-07-19 09:48
dokument Uchwała Nr 106/427/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Poorskim z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-07-19 09:41
dokument Uchwała Nr 105/426/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i realizacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 2017-07-11 10:50
dokument Uchwała Nr 105/425/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy. 2017-07-11 10:45
dokument Uchwała Nr 105/424/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia drugich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu pomorskim, przy ul. Nowoprojektowanej 1, gmina Kamień Pomorski. 2017-07-11 10:42
dokument Uchwała Nr 105/423/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Wisełce na likwidację środka trwałego. 2017-07-11 10:34
dokument Uchwała Nr 105/422/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Wisełce na likwidację środka trwałego. 2017-07-11 10:32
dokument Uchwała Nr 105/421/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na likwidację środka trwałego. 2017-07-11 10:30
dokument Uchwała Nr 103/420/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na dysponowanie nieruchomością wchodzącą w skład drogi powiatowej nr 1006Z Międzywodzie- Unin- Wolin. 2017-07-11 10:29
dokument Uchwała Nr 103/419/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-07-11 10:27
dokument Uchwała Nr 102/418/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, będącego własnością Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie do Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. 2017-07-11 10:27
dokument Uchwała Nr 102/417/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu pomorskim z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2017-07-11 10:24
dokument Uchwała Nr 102/416/2017 Zarządu Powiatu Kamieniu Pomorskim z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, będącego własnością Powiatu Kamieńskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. 2017-07-11 10:22
dokument Uchwała Nr 101/415/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu pomorskim z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-06-19 12:50
dokument Uchwała Nr 100/414/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 maja 2017 roku W sprawie zmiany Uchwały Nr 78/335/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych. 2017-06-19 12:49
dokument Uchwała Nr 100/413/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-06-19 12:44
dokument Uchwała Nr 99/412/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, będącego własnością Powiatu Kamieńskiego na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Wisełce. 2017-06-19 12:42
dokument Uchwała Nr 99/411/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, będącego własnością Powiatu Kamieńskiego na rzecz Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. 2017-06-19 12:41
dokument Uchwała Nr 98/410/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-06-19 12:39
dokument Uchwała Nr 97/409/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały Nr 87/363/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatrudnienia Pana Zbigniewa Chochołowskiego na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 2017-06-19 11:54
dokument Uchwała Nr 97/408/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024. 2017-06-19 11:53
dokument Uchwała Nr 97/407/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Golczewo na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024. 2017-06-19 11:52
dokument Uchwała Nr 97/406/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych. 2017-06-19 11:50
dokument Uchwała Nr 97/405/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Nowoprojektowanej 1, gmina Kamień Pomorski. 2017-06-19 11:49
dokument Uchwałą Nr 97/404/2017 Zarządu powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-06-19 11:47
dokument Uchwała Nr 96/403/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/335/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych. 2017-05-11 13:18
dokument Uchwała Nr 96/402/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krystianowi Somince p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących negocjowania, zawierania i podpisywania umów cywilnoprawnych w imieniu Powiatu Kamieńskiego w zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 2017-05-11 13:16
dokument Uchwała Nr 96/401/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krystianowi Somince p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do wydawania skierowań i składania oświadczeń woli w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego. 2017-05-11 13:13
dokument Uchwała Nr 96/400/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krystianowi Somince p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do zawierania porozumień w sprawach dotyczących umieszczania dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie, z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. 2017-05-11 13:11
dokument Uchwała Nr 96/399/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krystianowi Somince p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do zawierania porozumień z gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. 2017-05-11 13:09
dokument Uchwała Nr 96/398/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krystianowi Somince p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do realizacji programu ? Aktywny samorząd?. 2017-05-11 13:07
dokument Uchwała Nr 96/397/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 2017-05-11 13:05
dokument Uchwała Nr 95/396/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozłożenia na raty pozostałej do spłaty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadających od dłużnika ?JEREMIS? Sp. z o.o. 2017-05-11 13:03
dokument Uchwała Nr 95/395/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rozłożenia na raty pozostałej do spłaty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadających od dłużnika Kamieńskiej Spółdzielni Socjalnej ?Warcisław? . 2017-05-11 13:02
dokument Uchwała Nr 95/394/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zawarcia z Gminami porozumienia dotyczącego wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliwa gazowego. 2017-05-11 13:00
dokument Uchwała Nr 94/393/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-04-19 09:47
dokument Uchwała Nr 93/392/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Goleniów i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. 2017-03-29 14:01
dokument Uchwała Nr 93/391/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska- Recław. 2017-03-29 13:58
dokument Uchwała Nr 93/390/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/294/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia nieodpłatnego przekazania środków trwałych, stanowiących własność powiatu Kamieńskiego, zakupionych w ramach zrealizowanego projektu pn. Lokata na jutro, na rzecz szkół biorących udział w projekcie. 2017-03-29 13:53
dokument Uchwała Nr 93/389/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Diagnozy Sytuacji Problemowej Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja. 2017-03-29 13:55
dokument Uchwała Nr 93/388/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2017 roku W sprawie przyjęcia Diagnozy Sytuacji Problemowej Technikum i Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja. 2017-03-29 13:51
dokument Uchwała Nr 93/387/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2017 roku W sprawie przyjęcia Diagnozy Sytuacji Problemowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja. 2017-03-29 13:45
dokument Uchwała Nr 93/386/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-03-29 13:42
dokument Uchwała Nr 92/385/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 87/36/2017 Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy. 2017-03-27 09:39
dokument Uchwała 92/384/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wysokości udzielanej w 2017 roku dotacji dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, działających na terenie powiatu kamieńskiego. 2017-03-27 09:37
dokument Uchwała Nr 92/383/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Dworcowej, Gmina Kamień Pomorski , przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-03-27 09:36
dokument Uchwała Nr 92/382/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-03-27 09:36
dokument Uchwała Nr 90/381/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 2017-03-07 13:38
dokument Uchwała Nr 90/380/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu na 2017 rok. 2017-03-07 13:35
dokument Uchwała Nr 89/379/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. 2017-03-07 13:33
dokument Uchwała Nr 89/378/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/5/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2017-03-06 13:22
dokument Uchwała Nr 89/377/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej. 2017-03-06 13:21
dokument Uchwała Nr 87/376/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław ? Stepnica.? 2017-03-06 13:20
dokument Uchwała Nr 87/375/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Krystynie Wadeckiej ? p.o Dyrektora Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Wolinie do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. 2017-03-06 13:19
dokument Uchwała Nr 89/374/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Strzeżewku, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-03-06 13:18
dokument Uchwała Nr 89/373/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie i form dokształcania objętych dofinansowaniem w 2017 roku. 2017-03-06 13:15
dokument Uchwała Nr 87/372/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu kamieńskiego na 2017 rok. 2017-02-28 14:46
dokument Uchwałą Nr 87/371/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Edwardowi Drzymale osobie prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą POLMAR Mariusz Drzymała. 2017-02-28 14:37
dokument Uchwała Nr 87/370/2017 zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzenia i przedłużenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kamieński ? za rok 2016. 2017-02-28 14:36
dokument Uchwała Nr 87/369/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/335/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych. 2017-02-28 14:35
dokument Uchwała Nr 87/368/2017 zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących negocjowania, zawierania i podpisywania umów cywilnoprawnych w imieniu Powiatu Kamieńskiego w zakresie działalności Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 2017-02-28 14:34
dokument Uchwała Nr 87/367/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do wydawania skierowań i składania oświadczeń woli w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego. 2017-02-28 14:33
dokument Uchwała Nr 87/366/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do zawierania porozumień w sprawach dotyczących umieszczania dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie, z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. 2017-02-28 14:31
dokument Uchwała Nr 87/365/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do zawierania porozumień z gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. 2017-02-28 14:30
dokument Uchwała Nr 87/364/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do realizacji programu ?Aktywny samorząd?. 2017-02-28 14:29
dokument Uchwała Nr 87/363/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zatrudnienia Pana Zbigniewa Chochołowskiego na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 2017-02-28 14:28
dokument Uchwała Nr 87/362/2017 zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu. 2017-02-28 14:26
dokument Uchwała Nr 87/361/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy. 2017-02-28 14:25
dokument Uchwała Nr 87/360/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy. 2017-02-28 14:23
dokument Uchwała Nr 87/359/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Orzeszkowej, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-02-23 14:14
dokument Uchwała Nr 87/358/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku W sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury wygaśnięcia na nieruchomości położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. 2017-02-23 14:01
dokument Uchwała Nr 87/357/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów?. 2017-02-23 13:59
dokument Uchwała Nr 86/356/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Kamień Pomorski zgody na dysponowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład dróg powiatowych na terenie miasta Kamień Pomorski. 2017-02-23 13:57
dokument Uchwała Nr 86/355/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 78/333/2016 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie obciążenia na czas nieoznaczony służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego. 2017-02-23 13:56
dokument Uchwała Nr 86/354/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia ?Diagnozy Sytuacji Problemowej Liceum Ogólnokształcącego im. Prof. Adama Wodziczki w Wolinie? na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, OŚ priorytetowa VIII Edukacja. 2017-02-23 13:55
dokument Uchwała Nr 86/353/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia ?Diagnozy Sytuacji Problemowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim? na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, OŚ priorytetowa VIII Edukacja. 2017-02-23 13:54
dokument Uchwała Nr 86/352/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego, w tym Starostwa Powiatowego oraz wysokości wpłat i dotacji z budżetu na rok 201, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2017 rok oraz upoważnień dla kierowców jednostek organizacyjnych. 2017-02-23 13:54
dokument Uchwała Nr 85/351/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wisełce, Gmina Wolin. 2017-02-23 13:26