Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

 

Kto jest uprawniony do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych ?

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (art.4 ust. 1 ustawy):

 

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub

 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub

 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub

 5. która nie ukończyła 26 lat lub

 6. która ukończyła 65 lat lub

 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

 8. która jest w ciąży.

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

W celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy przedłożyć następujące dokumenty (art. 4 ust. 2 ustawy):

 

 1. oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy o pomocy społecznej – dotyczy osób wymienionych w pkt.1

 2. ważną Kartę Dużej Rodziny - dotyczy osób wymienionych w pkt.2

 3. zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego- dotyczy osób wymienionych w pkt. 3

 4. ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa – dotyczy osób wymienionych w pkt.4

 5. dokument stwierdzający tożsamość – dotyczy osób wymienionych w pkt. 5 i 6

 6. oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w pkt. 7 – dotyczy osób wymienionych w pkt.7

 7. dokument potwierdzający ciążę - dotyczy osób wymienionych w pkt.8.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje (art. 3 ustawy):

 

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

 5. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana kobietom w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.(art.4a ustawy)

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Schramm 30-12-2015 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Byczkowska 30-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Milena Schramm 02-01-2017 13:11