Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wzór wniosku o wykreślenie z ewidencji klubów sportowych uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
 
Podstawa prawna:
1)  art. 4. ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 ze zm.),
2) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267),
3) paragraf 9 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)
 
Wymagane dokumenty: 
1.  Wniosek o wykreślenie klubu sportowego z Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
2.   Protokół z zakończenia likwidacji klubu.
 
Sposób i miejsce składania dokumentów:
Osobiście osoba upoważniona - likwidator:

Wymagane dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego (ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski).
 
Termin i sposób załatwienia:
Wniosek o wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej organ rejestrowy rozpatruje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
Opłaty:
  • nie podlega opłacie skarbowej - wykreślenie z ewidencji (wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wykreśleniu z ewidencji) uczniowskiego klubu sportowego (podstawa prawna: art. 2 ust.1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm. ),
  • 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wykreśleniu z ewidencji klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej (podstawa prawna art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1282 z póżn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Kamieńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 
Czynności powiązane
W razie rozwiązania się klubu sportowego konieczne jest wyznaczenie likwidatorów (likwidatora).
 
Obowiązkiem likwidatora jest:
 
- złożenie wniosku o dokonanie zmiany danych w Ewidencji uczniowskich klubów sportowych - podanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania likwidatora. Do wniosku należy załączyć protokół lub uchwały z walnego zebrania członków, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu klubu,
- podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
- przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie,
- po zakończeniu likwidacji złożenie do organu ewidencyjnego wniosku o wykreślenie klubu z Ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Czynności likwidacyjne obejmują także:
- sporządzenie sprawozdania finansowego (bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji) - zgodnie z art.12 ust.1 pkt 5 i art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 ),
- dokonanie spisu inwentarza rzeczowego majątku,
- ustalenie aktualnego stanu konta potwierdzonego wyciągiem bankowym,
- wyegzekwowanie należności od dłużników,
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków wierzycieli,
- przeprowadzenie archiwizacji dokumentów,
- zawiadomienie banku prowadzącego obsługę rachunku bankowego,
- dokonanie niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,
- zbycie mienia (zgodnie z uchwałą walnego zebrania członków),
- zamknięcie ksiąg rachunkowych,
- sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Szymański 02-11-2015 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szymański 02-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Marek Szymański 10-08-2018 09:03