herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) - wzór druku wniosku obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r. 2016-12-14 12:41
ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2) - wzór druku zgłoszenia obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r. 2016-12-14 12:41
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych, sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych 2017-08-30 08:01
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) - wzór druku oświadczenia obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r. 2016-12-14 12:42
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) - wzór druku obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r. 2016-12-14 12:42
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę/zgłoszenia 2016-03-09 11:22
Wnisosek o wydanie dziennika budowy 2016-03-09 10:53
Zgłoszenie robót budowlanych lub rozbiórkowych nie wymagajacych pozwolenia na budowe 2017-01-11 10:41
Potwierdzenie_przyjęcia_zgłoszenia_budowy_robót__budowlanych_nie_wymagających_pozwolenia 2015-06-26 15:57
Zgłoszenie budowy obiektu tymczasowego 2017-01-11 10:42
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków 2016-10-27 12:08
Zgłoszenie budowy ogrodzenia 2016-03-09 11:53
Zgłoszenie budowy przyłaczy 2017-01-11 10:42
Zgłoszenie rozbiórki 2017-01-11 10:41
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 2017-01-11 10:42
Pismo_przewodnie_uzupełnienie_wniosku 2015-06-26 15:58
Oświadczenie_strony_o_zapoznaniu_sie_z_dokumentacją 2015-06-26 15:58
Oświadczenie o rozebraniu tymczasowego obiektu budowlanego 2015-06-26 15:57
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu 2018-12-20 14:01
Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia_potwierdzajacego_powierzchnie_uzytkowa_i_wyposazenie_techniczne 2015-06-26 15:58