Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA

72-400 Kamień Pomorski
ul. Wolińska 7B

Rzecznik - Lech Ferdynus

tel. 913823928, 913823120, fax 913823121
strona: www.rpk.powiatkamienski.pl
e-mail: rpk@powiatkamienski.pl, lferdynus@powiatkamienski.pl

POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA PRZYJMUJE INTERESANTÓW:

PONIEDZIAŁEK:

OD GODZ.8.30 DO GODZ.16.30

WTOREK - PIĄTEK

OD GODZ. 7:30 DO GODZ.15:30

POKÓJ NR 3A

  1. Do zadań Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów w szczególności należy:
    1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
    2. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, dotoczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
    3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
    4. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony, Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.