Wydział Organizacyjny

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. Wolińska 7b

72-400 Kamień Pomorski

tel. 0913823120  fax. 0913823121

mail:kancelaria@powiatkamienski.pl

Wydział Organizacyjny zajmuje się administracyjną, gospodarczą, techniczną oraz informatyczną obsługą urzędu, udostępnianiem informacji publicznej.
W ramach Wydziału działa Administrator Bezpieczeństwa Informacji zajmujący się sprawami ochrony danych osobowych.