Wydział Komunikacji i Transportu

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b /część B

72-400 Kamień Pomorski

telefon: 91 38 23 120, fax: 91 38 23 121                                                                     

e-mail: sekretariat@powiatkamienski.pl ,komunikacja@powiatkamienski.pl

strona internetowa: www.powiatkamienski.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: www.spkamienpomorski.pemi.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr. Or.120.25.2015.DSz Starosty Kamieńskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. bezpośrednia obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji odbywać się będzie w godzinach od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku. Zarządzenie obowiązuje od 04 maja 2015 r.

Wydział Komunikacji i Transportu

WYDZIAŁ

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

POKÓJ

NR WEW.

TELEFON

Naczelnik Wydziału Komunikacji

Adrian Putyrski

 Naczelnik

2 B

36

91 38 23 936

Rejestracja pojazdów

Paweł Kobek

Kierownik Referatu

3B

21

91 38 23 921

Rejestracja pojazdów

Mateusz Kowalczyk

Izabella Sandzewicz- Żyngiel

Wiesława Anna Gręziak

 

Inspektor

Inspektor

Specjalista

3 B

21

32

91 38 23 921

91 38 23 932

Prawa jazdy

Anna Wołosiak     

Anna Piestrzyńska

                      

Inspektor

Inspektor

4B

20

91 38 23 920

Kasa czynna w godzinach:

poniedziałek od 8:00 do 15:30

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:00

Starostwo Powiatowe

57 9393 0000 0001 5929 2000 0010

( prawa jazdy, rejestracja pojazdów i inne)

Do zadań wydziału należy także:

  1. wydawanie zezwoleń i wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
  2. wydawanie zaświadczeń i wypisów przedsiębiorcom na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne;
  3. wydawanie zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  4. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych.