Informacje o wydziale

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

ul. Wolińska 7B

72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 3825651

Naczelnik Wydziału : Krystyna Gogacz

Marek Szymański - Starszy Inspektor

Roksana Jankowska - Niemczycka - Inspektor

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu realizuje zadania w zakresie edukacji publicznej  w szczególności zajmuje się organizacją pracy i realizacją zadań placówek oświatowych i wychowawczych, upowszechnianiem kultury i sportu w powiecie. Prowadzi nadzór nad stowarzyszeniami, koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.