Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów