Opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji