Rada Powiatu

VI Kadencja Rady Powiatu 2018-2023

Radni Powiatu - kadencja 2018-2023

Mamzer Sebastian - Przewodniczący Rady

Szczeblewska Emilia - Wiceprzedwodnicząca Rady Powiatu

Jasiewicz Eugeniusz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Adamiak Jerzy

Bakowicz Mirosław

Czaplicki Bogdan

Janawa Jerzy

Kościukiewicz Andrzej

Kołoszuk Anatol

Kronenberg Krzysztof

Kulesza Zbigniew

Malec Józef

Pawluś Jarosław

Piwińska Joanna

Rudnik Piotr

Stępień Marcin

Wilkowski Bogdan