Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego:

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

FORMULARZ P1:

FORMULARZ P2:

FORMULARZ P3:

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU PRAC:

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH:

ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ:

ZGŁOSZENIE PRACY KARTOGRAFICZNEJ:

WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE DOKUMENTÓW:

WNIOSEK O UZGODNIENIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU: