Druki i wnioski Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa

Druki i wnioski Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu:

Wniosek o ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uzytkowania w prawo własności:

Wniosek o ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uzytkowania w prawo własności (udział w gruncie - lokal mieszkalny):

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu:

Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ułamkowej części gruntu związanej z lokalem mieszkalnym:

Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa:

Wzór wniosku o zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa:

Wzór wniosku o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa:

Wzór wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy:

Wzór wniosku o dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ułamkowej części gruntu związanej z lokalem mieszkalnym:

Wniosek o przekształcenie pozostałe nieruchomości:

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: