Druki Wydziału Komunikacji i Transportu

Druki Referatu Praw Jazdy i Transportu

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej:

Wniosek o wydanie/wymianę prawa jazdy:

 Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne:

 Wniosek o udzielenie licencji na krajowy transport drogowy:

Wniosek o dodatkowy wypis z zaświadczenia:

Wniosek o dodatkowy wypis z zaświadczenia:

Oświadczenie dla przedsiębiorcy zatrudniającego kierowców:

 Oświadczenie dla przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy.Oświadczenie dla przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy:

Wniosek o wydanie karty kwalifikacyjnej kierowcy:

 Druki Referatu Rejestracji Pojazdów

Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu:

Wniosek o wpis/wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego:

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego:

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, znaku legalizacyjnego, nalepki:

Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu:

Wniosek o dopisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji - gaz, hak, inne:

Oświadczenie:

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:

 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub w karcie pojazdu: