Druki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

 Druki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wzór wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych:

 Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego

Wzór Wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Kamieńskiego

Wniosek - zaświadczenie potwierdzającego dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego:

Wzór wniosku o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego:

Wniosek- zaświadczenie potwierdzającego dokonanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego:

Podanie o dopłatę do czesnego na studia:

Przyznanie i rozliczenie dotacji - niepubliczne placówki oświatowe:

Zabytki