Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za IV kw. 2020 roku.