Informacja na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za III kw. 2020 roku.