Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyniki głosowań


zmiana porządku obrad - wprowadzenie w puncie 9 punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2019 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Krzysztof Kronenberg za
5 Zbigniew Kulesza za
6 Jarosław Pawluś za
7 Piotr Rudnik za
8 Sebastian Mamzer za
9 Jerzy Adamiak za
10 Marcin Stępień za
11 Bogdan Wilkowski za
12 Joanna Piwińska za
13 Józef Malec za
14 Andrzej Kościukiewicz za
15 Mirosław Bakowicz za

Zmiana porządku obrad. Informacja Starosty o sytuacji szpitala przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za

Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za

Przyjęcie protokołu Nr IX/2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

Przyjęcie protokołu Nr X/2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w spawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Jarosław Pawluś za
7 Piotr Rudnik za
8 Sebastian Mamzer za
9 Jerzy Adamiak za
10 Marcin Stępień za
11 Bogdan Wilkowski za
12 Joanna Piwińska za
13 Józef Malec za
14 Andrzej Kościukiewicz za
15 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019 - 2025. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2019 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2019 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

autopoprawka do uchwały o nagrodach dla nauczycieli. Komisja Opiniująca. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Piotr Rudnik za
8 Sebastian Mamzer za
9 Jerzy Adamiak za
10 Marcin Stępień za
11 Bogdan Wilkowski za
12 Joanna Piwińska za
13 Józef Malec za
14 Andrzej Kościukiewicz za
15 Mirosław Bakowicz za

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorski w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Piotr Rudnik za
8 Sebastian Mamzer za
9 Jerzy Adamiak za
10 Marcin Stępień za
11 Bogdan Wilkowski za
12 Joanna Piwińska za
13 Józef Malec za
14 Andrzej Kościukiewicz za
15 Mirosław Bakowicz za

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorski w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Piotr Rudnik za
8 Sebastian Mamzer za
9 Jerzy Adamiak za
10 Marcin Stępień za
11 Bogdan Wilkowski za
12 Joanna Piwińska za
13 Józef Malec za
14 Andrzej Kościukiewicz za
15 Mirosław Bakowicz za

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorski w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Adama Wodziczki wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. prof. Adama Wodziczki w Wolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. prof. Adama Wodziczki wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w pięcioletnie Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Wolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Hodowli Koni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w pięcioletnie Technikum Hodowli Koni wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w pięcioletnie Technikum Rolnicze wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w pięcioletnie Technikum Agrobiznesu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamieńskiego. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Kamieńskiego. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 1

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik przeciw
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Andrzej Kościukiewicz za
16 Mirosław Bakowicz za

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu:
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:
Ostatnia aktualizacja: