Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyniki głosowań


zmiana porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

zmiana porządku obrad (uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej ) przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 1 2

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki przeciw
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik przeciw
9 Sebastian Mamzer wstrzymał się
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Przyjęcie protokołu Nr V/2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Przyjęcie protokołu Nr VI/2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 2 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza wstrzymał się
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak wstrzymał się
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kamieńskiego za 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 4 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza wstrzymał się
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik wstrzymał się
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak wstrzymał się
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Przegłosowanie autopoprawki Zarządu Powiatu do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskigo za 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 1 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki wstrzymał się
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budetu za 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 4 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki wstrzymał się
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik wstrzymał się
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak wstrzymał się
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok. przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 4 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza wstrzymał się
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik wstrzymał się
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak wstrzymał się
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148 z siedzibą we Wrocławiu dotacji celowej na prace modernizacyjne nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Szpitalnej 10 (działka 133/1, obręb 3). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 2 2

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki przeciw
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik przeciw
9 Sebastian Mamzer wstrzymał się
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 1 2

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki przeciw
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik przeciw
9 Sebastian Mamzer wstrzymał się
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 2 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki wstrzymał się
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer wstrzymał się
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg nr 3032Z, 3039Z, 3029Z położonych w Kamieniu Pomorskim dotychczasowych kategorii dróg powiatowych. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Dziwnów w formie porozumienia zadania zarządcy części drogi powiatowej nr 1022Z Łukęcin - Strzeżewo. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 1

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jerzy Janawa za
2 Eugeniusz Jasiewicz za
3 Anatol Kołoszuk za
4 Krzysztof Kronenberg za
5 Zbigniew Kulesza za
6 Jarosław Pawluś za
7 Piotr Rudnik za
8 Sebastian Mamzer za
9 Jerzy Adamiak przeciw
10 Marcin Stępień za
11 Bogdan Wilkowski za
12 Emilia Szczeblewska za
13 Joanna Piwińska za
14 Józef Malec za
15 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Świerzno w formie porozumienia zadania zarządcy drogi powiatowej nr 1021ZBorucin - Świniec - Jatki przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kamieniu Pomorskim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 8 0

Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki wstrzymał się
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz wstrzymał się
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg wstrzymał się
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik wstrzymał się
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska wstrzymał się
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec wstrzymał się
16 Mirosław Bakowicz wstrzymał się

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu:
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:
Ostatnia aktualizacja: