Ogłoszenie o przetargu - Wykonanie III etapu założenia osnowy wysokościowej III klasy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Przetarg_osnowa_III_etap.doc 2009-07-31 14:07:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 14:08:48 72 razy
2 zalacznik_nr.4_-_mapa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 14:35:16 36 razy
3 zalocznik_nr_4._-_warunki_techniczne.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-07-31 14:38:26 813 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2009-08-14 14:15:04
2 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf.eml 2009-08-19 10:58:23
3 Streszczenie_oceny_i_porA_wnania_zA_oA_onych_ofert 2009-08-19 10:28:59