Ogoszenie o zamówieniu- Wykonanie prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego z podziałem na 2 zadania.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_przetargu.pdf 2008-12-02 12:48:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-12-02 13:27:32 67 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze.pdf 2008-12-12 10:35:43