Upoważnienia i Pełnomocnictwa Zarządu Powiatu- VI kadencji